STRATA PREBERACIEHO LÍSTKA

Mám vo vašom Servise hodín hodinky na opravu a stratil som Zákazkový list ako preberací doklad na vyzdvihnutie hodín. Bol som vyzvaný SMS správou, že zákazka bola vybavená, ako mám postupovať ?

Podľa platných Všeobecných obchodných podmienok vydávame hotové zákazky zákazníkom na základe predloženia Zákazkovej karty alebo Zákazkového lístka bez zisťovania totožnosti zákazníka. Za škody spôsobené stratou Zákazkovej karty alebo Zákazkového lístka neručíme.
Za stratu Zákazkovej karty alebo Zákazkového lístka účtujeme poplatok podľa platného cenníka.

V prípade straty Zákazkovej karty alebo Zákazkového lístka je zákazník povinný preukázať sa prijatou SMS správou ako výzvou na vyzdvihnutie hotovej zákazky, predložiť platný doklad totožnosti (Občiansky preukaz, PAS) a vyplniť na prevádzke Servisu hodín „Prehlásenie o strate dokladu na vyzdvihnutie zákazky“, na základe ktorého mu bude zákazka vyhľadaná a odovzdaná za poplatok určený v cenníku, pričom Servis hodín môže v prípade podozrenia odmietnuť vydanie zákazky počas prvých 30 dní od oznámenia jej zhotovenia, v ktorých za zverenú vec ručí. V tom prípade bude zákazka vydaná po uplynutí 30tich dní od výzvy na vyzdvihnutie hotovej zákazky.