VŠETKO O VODOTESNOSTI

Ak hľadáte hodinky vhodné na kúpanie či ponáranie, mali by ste si prezrieť nasledujúcu tabuľku. Označenie v metroch neznamená skutočnú hĺbku, do ktorej sa môžete ponoriť. Niekedy to môže pôsobiť zavádzajúco, mnohí si myslia, že hodinky s označením „50M“ sa môžu reálne ponoriť do hĺbky 50 metrov pod vodu.. NIE JE TOMU ALE TAK!

 


WR

Water resistant (vodeodolné)

30M
100ft
3 ATM
3 BAR

50M
160ft
5 ATM
5 BAR

100M
300ft
10 ATM
10 BAR

200M
660ft
20 ATM
20 BAR

1000M
3300ft
100 ATM
100 BAR

Náhodný styk s vodou
(umývanie auta, umytie rúk, dážď)

hodinky sú vlhkotesné, náhodný styk s vodou

Povrchové plávanie na hladine

Plávanie a

šnorchlovanie, potápanie bez dýchacieho  prístroja

Profesionálne potápanie s dýchacími prístrojmi

Pre vodotesnosť neplatí univerzálna jednotka. Najčastejšie sa pri hodinkách stretnete s označením v metroch, alebo stopách výšky vodného stĺpca (M, ft) a ďalej v jednotkách tlaku v atmosférach a baroch (ATM, BAR). Práve tlak má na svedomí prenikanie vody do útrob hodiniek.
Označenie „vodotesný“ (waterproof), v súvislosti s hodinkami nekorešponduje so skutočnosťou. Ani tie najlepšie potápačské hodinky nie sú za každých okolností vodotesné. Treba si pamätať,
                 VODOTESNOSŤ NIE JE DOŽIVOTNÁ A NIE JE ZA KAŽDÝCH PODMIENOK !

Tlaková skúška vodotesnosti by sa u vodotesných hodiniek mala vykonávať vždy po otvorení a zatvorení hodín, teda i po výmene batérie, aby ste sa ubezpečili, že je naďalej bezpečné používať vaše hodinky v kontakte s vodou. Skúška  na našich prevádzkach sa vykonáva profesionálnym digitálnym prístrojom na báze tlaku vzduchom. Pozitívna skúška vodotesnosti je však dôkazom o aktuálnom stave vodotesnosti a nevzťahuje sa na ňu žiadna záruka, nakoľko vplyvom nedodržania pravidiel správneho zaobchádzania s hodinkami môžu pomerne ľahko o tento status prísť. Žiaden servis nemôže ovplyvniť, ako bolo s hodinkami po opustení jeho priestorov zaobchádzané a či boli dodržané pravidlá pre zachovanie vodotesnosti.

Aké sú podmienky pre udržanie vodotesnosti hodín ?
Ani jedny, akokoľvek kvalitne vyrobené hodinky vám nezaručia, že si deklarovanú vodotesnosť udržia naveky. Ako pri každom spotrebnom tovare, aj tu platia isté zásady:

  1. Pod vodnou hladinou sa striktne neodporúča manipulácia s korunkou (ani skrutkovacou) a tlačidlami ! Ak máte na hodinkách stopky, nikdy nepoužívajte ich tlačidlá pod vodou! Iba pár hodiniek má také tesnenie, ktoré dokáže zabrániť vniknutiu vody pri stlačení tlačidla pod vodou. Samozrejme to platí aj pre korunku, s ktorou sa pod vodou netreba hrať. Mnoho vodotesných hodín má okolo skla otočnú lunetu. Táto luneta je vlastne merač času pod vodou. Aby ste nemuseli čakať, až minútová ručička dôjde na číslicu 12, otočíte pred ponorom lunetu tak, aby minútová ručička smerovala presne na nulu lunety. Týmto vidíte, koľko minúť ubehlo od Vášho ponoru. Všetky lunety sa otáčajú iba jedným smerom, aby ste si prípadným nechceným pootočením smerom späť neubrali meraný čas.
  2. Dôležitá je tiež teplota vody. Prudké striedanie teplôt zapríčiňuje rozdielnu rozťažnosť materiálov a vyzrážanie zbytkovej vlhkosti na sklíčku. Skutočné potápačské aktivity sa zvyčajne dejú v pomerne chladných vodách alebo vodách, ktoré nepresahujú teplotu tela. Ak sa ale vykúpete v horúcej vani či sprche, mohlo by si to odniesť tesnenie hodiniek a tým následne vniknúť aj voda do ich vnútra. To platí dvojnásobne pri náhlej zmene teploty, napríklad zo sauny alebo horúcej vane do studeného bazéna. Za normálnych okolností sa totiž pri potápaní mení teplota postupne a pomaly.
    Žiadne hodinky nie sú určené na kúpanie sa v sprche, vani či do sauny. V saune preto bývajú inštalované hodinky presýpacie s pieskom.
  3. Po pobyte v slanej, alebo silne mineralizovanej vode je potrebné opláchnuť hodinky pod tečúcou vodou. Taktiež bežná sprcha môže ublížiť Vašim hodinkám. Odhliadnuc od náhlych zmien v teplote vody a okolitého prostredia a rozdielnej rozťažnosti materiálov, rôzne mydlá, sprchové gély či šampóny môžu tiež pôsobiť agresívne na tesnenie hodiniek a tým hodinky poškodiť. Po takomto kúpeli, alebo kúpaní sa v slanej morskej vode, treba hodinky vždy následne opláchnuť čistou vodou a osušiť ich, aby sa zmyla soľ, prípadne iné chemické prostriedky. Pri bežnom sprchovaní ďalej hrozí riziko náhodného dotyku tlačidiel alebo nechceného pootočenia korunky hodín a následného vniknutia vody či vlhkosti do hodiniek.
  4. Zabránenie otrasom pod vodnou hladinou a pádom na tvrdý povrch. Treba si uvedomiť, že výrobné meranie vodotesnosti hodiniek prebieha v laboratórnych podmienkach, ktoré sa merajú podobne, ako keby potápač s hodinkami sedel na hladine v konkrétnej hĺbke bez akéhokoľvek náznaku pohnutia. Avšak v reálnom živote to nie je možné, pretože pri rôznych aktivitách vo vode s hodinkami hýbeme. Napríklad pri skoku do vody s hodinkami nastane na okamih, dosť dlhý na to, aby do hodiniek vnikla voda, obrovská zmena tlaku, ktorá môže mnohonásobne prevýšiť hodnotu, ktorá je nameraná v pokojných laboratórnych výsledkoch. Preto sa neodporúča s hodinkami skákať do vody. Pri páde hodín na tvrdý povrch môže dôjsť k rôznym, niekedy oku neviditeľným poškodeniam, ktoré narušia vodotesnosť.
  5. Vek hodiniek je taktiež dôležitým faktorom, pretože časom sa oslabuje tesnenie hodiniek. Hodinky, ktoré skutočne používate do vody by mali prejsť každý rok skúškou vodotesnosti a každé 3 roky aj výmenou všetkých tesnení za nové. Každé hodinky majú tesnenie na zadnom viečku, sklíčku, korunke, prípadne tlačidlách.
  6. Pravdivosť deklarovanej vodotesnosti výrobcom.  Žiaľ častým javom na podporu predajnosti je deklarovaný stupeň vodotesnosti, ktorý hodinky výrobnou konštrukciou nespĺňajú. Ak plánujete využívať hodinky pod vodnou hladinou, treba sa pri kúpe dôkladne informovať o vodotesnosti, prípadne investovať do overených značiek hodín, kde toto riziko nehrozí.
  7. Nešetriť na cene pri výmene batérie. Ak máte kvalitné vodotesné hodinky, o ktoré by ste neradi prišli, odporúčame nešetriť na cene a navštíviť radšej kvalitný hodinársky servis, než klenotníctva, trhy či miesta, kde vám, hoci lacno, len vymenia batériu. Samotný servisný úkon výmeny batérie pozostáva z čistenia kontaktov pod batériou, čistenia otvorov púzdra (pri viečku, pri korunke a tlačidlách), aby sa časom nahromadené nečistoty netlačili na tesnenie a nepoškodzovali ho, vizuálnej kontroly a mazania tesnení či ich prípadnej výmeny a tlakovej skúšky vodotesnosti. Aby ste sa vyhli možnému poškodeniu hodín pri samotnom servise, informujte sa vopred, či sa tlaková skúška vykonáva vzduchovým alebo vodným prístrojom. Hoci sa cena môže vyšplhať do výšky cca 20,- Eur, výmena strojčeka môže byť niekoľkonásobne drahšia.

Ako je možné, že sa zarosilo zospodu sklo, keď sú hodinky vodotesné ?
Ak sa Vám zarosilo sklíčko, znamená to, že sa na nejaký čas porušením pravidiel vodotesnosti hodinky stali ne-vodotesnými, kedy prišlo k prieniku vlhkosti do ich vnútra. Najčastejšie sa to stáva pri zmene teploty. Z fyziky vieme, že horúce prostredie spôsobuje inú rozťažnosť použitých materiálov (kov, guma, sklo, plast, teflón), kedy inak vodotesné hodinky prestanú tesniť. Bežnou príčinou je sprchovanie či kúpanie sa s hodinkami vo vani, sauny, termálne kúpele, alebo iné horúce a zároveň vlhké prostredie. Znížením teploty príde k opätovnému tesneniu, kedy sa vlhkosť vo vnútri hodín nevie dostať von, práve preto, lebo hodinky opäť tesnia a vytvorí sa kondenz – rosa na skle. Ak by hodinky naďalej netesnili, vlhkosť by sa sama vytratila, bez zarosenia skla.
I bežná vlhkosť z ovzdušia či umytia rúk môže poškodiť hodinky, ak pri výmene batérie neboli skontrolované a premazané tesnenia hodín. Túto službu v našom Servise hodín poskytujeme pri výmene batérie automaticky.

Čo robiť, keď mám zarosené sklo, prípadne vodu v hodinkách ?
Čím dlhšie sa vlhkosť v hodinkách nachádza, tým väčšie môže byť konečné poškodenie. Odporúčame preto bezodkladne priniesť hodinky do servisu hodín, kde vám hodinky otvoríme, odborne vysušíme a zdiagnostikujeme, či je mechanizmus v poriadku. Následne sa skontrolujú a premažú tesnenia a vykoná sa  tlaková skúška vodotesnosti. Poraďte sa priamo s personálom, čo to spôsobilo a ako sa do budúcna vyhnúť porušeniu pravidiel pre udržanie vodotesnosti.