OC CENTRAL, BRATISLAVA

logo - Central

SERVIS A PREDAJ HODÍN
OC Central
Metodova 6
821 08 Bratislava

 

kontakt na prevádzku:  +421 948 476 035
servishodin.central@gmail.com
Na prevádzke je možná platba kartou.
Otvorené:
pondelok-piatok :  10.00 – 21.00 hod.
sobota-nedeľa:  10.00 – 19.00 hod.

Nájdete nás na  -1. podlaží pri VÚB banke.

20160323_143410