ZBER POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Máme radi našu planétu a preto sa snažíme prispieť k jej ochrane pred škodlivými látkami.
Staré či použité batérie už nemusíte hádzať do smetného koša, na našich prevádzkach ich môžete zdarma odovzdať a my ich odovzdáme na bezpečnú a ekologickú likvidáciu.