SPRÁVNE NASTAVENIE HODÍN S FUNKCIOU UKAZOVATEĽA DÁTUMU A/alebo DŇA V TÝŽDNI

Všetky hodinkové strojčeky vybavené funkciou ukazovateľa dátumu či dňa v týždni sú veľmi citlivé na ich korekciu – nastavenie. Korigovanie týchto ukazovateľov v okienku, ktoré vidíme na ciferníku hodín, zabezpečuje ústrojenstvo, ktoré môžete nesprávnou manipuláciou poškodiť. Ak dátum nefunguje správne, pravdepodobnou príčinou je nesprávne zaobchádzanie. 

Nastavenie času je potrebné vykonávať VŽDY posúvaním ručičiek vpred  – v smere hodinových ručičiek.  Pri posúvaní ručičiek vzad môže prísť k poškodeniu dátumového ústrojenstva hodiniek. Posúvať čas vzad samozrejme môžete, ale iba pre korekciu nastavenia pár minút. Neposúvajte čas vzad viac ako hodinu.

Aj nastavenie dátumu na hodinkách má svoje pravidlá. Dátum NIKDY nenastavujte, keď ručičky ukazujú čas medzi 22.00 – 03.00 hod. To platí u mechanických hodiniek aj hodiniek napájaných batériou. Ak nemajú hodinky  ukazovateľ, či je doobeda alebo poobede (najčastejšie v podobe malej ručičky na ciferníku), a neviete určiť, či je na Vašich hodinkách 10 hodín doobeda, alebo 10 hodín poobede, posuňte  jednoducho čas napríklad na šiestu hodinu. Prípadne si zaužívajte zvyk, že vždy na začiatku mesiaca, keď je nutné upraviť dátum (dlhší mesiac strieda kratší), urobte úpravu hneď ráno. Hodinky nerozpoznajú, že je mesiac, ktorý má len 28 či 30 dní. V okienku sa vždy zobrazí ako posledné číslo 31. 

date2

Žiadne strojčekové hodinky – quartzové na batériu, automatické či mechanické nepoužívajte na šport ! Vplyvom rôznych otrasov, nárazov a úderov vyvinutých pri športe sa môžu tenké čapy na uložení kolies ulomiť, čím strojček zastane a bude potrebná jeho generálna oprava alebo výmena.
Na šport používajte digitálne hodinky bez mechanických súčastí.