OPÄŤ OTVORENÉ !

Vážení klienti,

z dôvodu momentálnej situácie na Slovensku a vyhlásenia Ústredného krízového štábu zo dňa 15.03.2020 boli naše prevádzky vrátane servisnej dielne ZATVORENÉ. Nakoľko sa naše prevádzky nachádzajú v obchodných centrách, otvorenie bolo plánované až v 4.fáze uvoľnovania.

Od stredy  20.mája 2020 sú naše prevádzky opäť OTVORENÉ, tešíme a na vás !

Všetky plynúce lehoty ako záručné lehoty tovaru / služby, či už uplatnené reklamácie tovaru / služby, sa automaticky prerušujú dňom 14.3.2020 do odvolania. Následne bude ich plynutie pokračovať.